PianoKinderliedjes.nl

Gratis bladmuziek:
gemakkelijk speelbare piano-arrangementen van Nederlandse kinderliedjes, met teksten.

pianokinderliedjes

't Is geboren het God'lijk Kind


Refrein:
't Is geboren het God'lijk Kind,
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien,
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

Ik zie een engel die daar gezwind,
Dalend over de groene weiden,
'k Zie een engel die daar gezwind,
Bij hun schaapkes de herders vindt.

Refrein

Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Laat uw schaapkes in die valleien,
Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Daar gij eerst de Verlosser vindt.

Refrein

In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Op wat stro moet 't zijn leden spreien,
In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Waar zijn moeder 't in doekjes windt.

Refrein

Hoort, hoe klagende zucht de wind,
Jezus ogen zo bitter schreien,
Hoort, hoe klagende zucht de wind,
Daar Gods lijden op aard' begint.

Refrein

Zondaars boos, weent uw ogen blind,
Laat u Jezus niet meer verbeien,
Zondaars boos, weent uw ogen blind,
Daar Gods lijden de dood verwint.

Refrein

terug naar titels a-z

© 2009-2024 Pianostudio Emajeur contact sitemap links Click here to revoke the Cookie consent